20 / 20
I na koniec trzeci, ostatni sen św. Józefa, namalowany przez Włocha Bernardo Cavallino w 1645 r. Ewangelista Mateusz pisze w 2,19–21: „A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela”. [Muzeum Narodowe, Warszawa]
+

© Wikipedia | Domena publiczna