5 / 20
Zaślubiny raz jeszcze. Fresk w Bazylice Świętej Trójcy we Florencji autorstwa niedoszłego kameduły, Lorenzo Monaco. Powstał pomiędzy 1420 a 1424 rokiem.
+

© Wikipedia | Domena publiczna