8 / 20
W czasach Maryi i Józefa podczas zaślubin formułę małżeńską wypowiadał jedynie mężczyzna. Jak mogła brzmieć? Według dr. Marcina Majewskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II jest kilka domniemań: „Ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dzisiaj na zawsze” – formuła znaleziona na Elefantynie, wyspie na Nilu zamieszkałej od V w. przed Chr. przez Żydów; „Ty będziesz moją żoną” – zapis w kontrakcie małżeńskim z II w. po Chr. znaleziony na Pustyni Judzkiej. Autor dzieła: Domenico Ghirlandaio. [Kościół Santa Maria Novella we Florencji]
+

© Wikipedia | Domena publiczna