9 / 9
Publikacja dla wszystkich, którzy chcą poznać jeszcze bliżej zarówno osobę Wandy Półtawskiej, jak i osobę oraz duchowość samego Jana Pawła II, w tym niesamowitą troskę o wiernych i jego osobistą reakcję na przełomowy moment w 1978 r., Epaks, 49,95 zł
+

© epaks