12 / 12
Koty świętej Gertrudy z Nivelles
Święta Gertruda, znana przede wszystkim jako patronka kotów, żyła w VII wieku na terenie Belgii. Była fundatorką i przełożoną klasztoru w Nivelles. W XV wieku zaczęto przywoływać jej imię w walce przeciwko gorączce, szczurom i myszom polnym. Wzywano ją także jako opiekunkę kotów. Co ciekawe, nie do końca wiadomo, dlaczego akurat te czworonogi miały u świętej Gertrudy specjalne względy.
+

© Jean-Pol GRANDMONT-(CC BY 3.0)