9 / 14
102. Św. Benedykt przyjął to bez zastrzeżeń i nawet, jeśli miałoby to „skomplikować” życie mnichów, ustalił, że wszystkich gości, którzy przybyliby do klasztoru, należy przyjąć „jak Chrystusa”, wyrażając to nawet gestami adoracji, oraz aby ubogich i pielgrzymów traktowano „z największą troskliwością”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna