4 / 10
Jeden ze świętych nazywanych „męczennikami konfesjonału” – spędzał w nim po kilkanaście godzin dziennie. Jego dar czytania w sumieniach penitentów stał się tak sławny, że do malutkiego Ars ściągali ludzie nawet z bardzo daleka, by się u niego wyspowiadać. Niektórzy parafianie próbowali ukrywać przed nim swoje grzechy, gdyż nakładał dotkliwe pokuty, kiedy jednak proboszcz kilka razy wyliczył kilku delikwentom przemilczane grzechy, ci szybko zaniechali swojej praktyki.
+

© Lawrence-OP-CC