3 / 8
Św. Jan Maria Vianney
Mniej więcej sto pięćdziesiąt lat przed Chiarą do francuskiej szkoły niedaleko Lyonu chodził niejaki Jan Maria Vianney. Jako że dorastał w czasach narodowej rewolucji, nie mógł chodzić do parafialnej szkoły i pisać nauczył się dopiero w wieku siedemnastu lat. To na dobre pogrzebało jego szansę na wysokie wykształcenie. Szkołę średnią wprawdzie jakoś skończył, ale kiedy wstąpił potem do seminarium, był na tyle opóźniony wobec kolegów z roku (a do tego w słabej formie zdrowotnej i źle przygotowany do tak intensywnej nauki), że sugerowano mu rezygnację. Nie poddał się jednak i mimo że już jako ksiądz wciąż miał problemy z czytaniem i mówieniem (jąkał się wszak na każdym kazaniu) z braku innych kandydatów został proboszczem w parafii w Ars.
+

© Philipp Hertzog/Wikipedia | CC BY 4.0