4 / 8
Św. Jan Maria Vianney
Ta miejscowość w połączeniu z jego trudnościami okazała się zresztą strzałem w dziesiątkę. Vianney – jako pierwszy ksiądz w parafii, gdzie na mszę przychodziło wówczas po kilka osób – nawiązał świetny kontakt z prostą lokalną ludnością, po czym zdobył międzymiastową sławę jako świetny, rozumiejący penitentów i przepowiadający przyszłość spowiednik. Jego historia pokazuje, jak łatwo z naszych słabości Bóg potrafi wyhodować coś cennego. Wystarczy tylko, doszedłszy do ściany, poddać się i zaufać, że wszystko, co się dzieje, ma głęboko ukryty cel.
+

© Stbenedict123 | CC BY-SA 4.0