6 / 8
Św. Stanisław Papczyński
Jego trudy – jak twierdzi ks. Tadeusz Rogalewski, autor biografii świętego – doceniła wówczas Bogurodzica i zesłała na Stasia natchnienie, dzięki któremu cały alfabet pojął już pierwszego dnia. Niedługo później stał się wzorowym uczniem, wyróżniającym się wielkimi zdolnościami studentem, a w konsekwencji błyskotliwym mówcą, cenionym nauczycielem i znakomitym pisarzem.
+

© Wikipedia | Domena publiczna