6 / 11
św. Hildegarda z Bingen, „Scivias”
Kiedy Syn Boży przyszedł na świat z Matki, w niebie ukazał się w Ojcu, zaraz potem aniołowie wielce się poruszyli i radośnie wyśpiewywali najsłodsze pochwały. Ów, bez skazy grzechu, odmienił ludzkie życie, w ciemności niewiary zesłał najjaśniejsze błogosławieństwo nauki i zbawienia.
+

© Public Domain