7 / 11
Jan Tauler OP, „Kazania”
W Piśmie Świętym czytamy: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9,6). A to znaczy, że On jest nasz, że do nas należy w większym stopniu niż wszystko inne, co posiadamy. Bo On się rodzi w nas bezustannie i w każdym czasie.
+

© Ji-Elle/Wikipedia | CC BY-SA 3.0