1 / 11
Sługa Boży o. Jacek Woroniecki OP
W wychowaniu patriotyzmu trzeba zawsze tępić wszelką fanfaronadę, wszelkie popisywanie się w sprawach drugorzędnych i błahych i żądać rzetelnych dowodów pracy dla ojczyzny w życiu codziennym.
+

© Wikipedia | Domena publiczna