10 / 11
św. Brat Albert Chmielowski
Łaska nie może przebywać w sercu człowieka razem z nieczułością na nędzę bliźnich, z obojętnością na potrzeby ogólne Kościoła i na potrzeby publiczne.
+

© Wikipedia | Domena publiczna