2 / 11
Sługa Boży abp Fulton J. Sheen
Polska jest punktem krytycznym sytuacji na świecie, centralnym węzłem polityki w Europie, kluczem do tego, czy przez następne sto lat będzie panowała sprawiedliwość czy siła.
+

© Wikipedia | Domena publiczna