1 / 7
Świeccy zakonu kaznodziejskiego (OPs) Od samego początku św. Dominika otaczali liczni wierni świeccy, którzy chcieli praktykować jego sposób życia. W 1285 roku, czyli ponad 60 lat od śmierci Założyciela, została zatwierdzona reguła dla trzeciego zakonu. Obecnie w Polsce świeccy dominikanie zrzeszeni są w 24 fraterniach. Wspólnota prowincji Polskiej liczy ogółem około 600 członków. „Jako członkowie Zakonu uczestniczą w jego misji apostolskiej przez studium, modlitwę i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich” (z Reguły Fraterni Świeckich św. Dominika).
+

© By Cybhernan (CC BY-SA 4.0) via Wikimedia