2 / 7
Franciszkański zakon świeckich (OFS) Założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1221 roku na prośbę osób pozostających w związkach małżeńskich, które pragnęły naśladować franciszkański model życia. Na terenie Polski żyje kilkanaście tysięcy członków skupionych w blisko 600 wspólnotach. Świeccy Franciszkanie starają się „zachowywać Ewangelię, naśladując św. Franciszka z Asyżu” (z Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich). Nazywani byli w pierwszych wiekach istnienia zakonu Braćmi i Siostrami od Pokuty, co ma odzwierciedlenie w ich sposobie życia.
+

© Public Domain