3 / 7
Świecki zakon karmelitów bosych (OCDS) Powstał w 1452 roku, a pierwsza fraternia w Polsce została założona w 1864 r. Obecnie na terenie całej Polski działa 45 wspólnot świeckich karmelitów. Charakterystyczny dla Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych jest akcent położony na modlitwę myślną oraz praktyki pokutne. Rys kontemplacyjny duchowości karmelitańskiej idzie w parze z apostolską gorliwością na wzór św. Teresy z Ávila i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
+

© Anamix (CC BY-SA 3.0) Via Wikimedia