5 / 7
Wspólnoty świeckich cystersów Opierają się one na regule św. Benedykta, ale z perspektywy charyzmatu cysterskiego czyli z naciskiem na życie we wspólnocie, pracę, modlitwę osobistą i wspólnotową, pobożną lekturę, uwielbienie stworzenia i wsłuchiwanie się w Boga i drugiego człowieka. Początki wielkiej rodziny cysterskiej sięgają 1098 roku, natomiast Trzeci Zakon o międzynarodowym zasięgu powstał prawie tysiąc lat później, gdyż dopiero w roku 2008. W Polsce wspólnota działa przy klasztorze cysterskim w Gdańsku. Obecnie Międzynarodowe Stowarzyszenie Wspólnot Tercjarzy Cysterskich liczy ogółem 1300 członków.
+

© By Mangouste35 (Cc By-sa 2.5) From Wikimedia Commons