6 / 7
Oblaci świeccy świętego benedykta W bycie oblatem benedyktyńskim wpisane jest pragnienie życia Ewangelią w świecie, w łączności ze wspólnotą zakonną benedyktynów powołaną do istnienia w 529 roku przez św. Benedykta. Oblaci i oblatki swoje życie zawodowe i rodzinne opierają na regule św. Benedykta w duchu łagodności, miłości braterskiej i służby, praktykując zasadę „ora et labora” (módl się i pracuj). Składają śluby posłuszeństwa, stałości i odmiany obyczajów.
+

© Fair Use | SOB