7 / 7
Asumpcjoniści – tercjarze św. Augustyna Zakon powstał w Nîmes (Francja) w 1845 roku z inicjatywy bł. Emmanuela d’Alzona. Pragnął on powołać zgromadzenie zakonne z jednej strony nowoczesne, a z drugiej mocno osadzone w Tradycji, którego dewizą miały być słowa z modlitwy Pańskiej „przyjdź Królestwo Twoje”. Asumpcjoniści opierają się na regule św. Augustyna, dlatego nazywani bywają również świeckimi tercjarzami św. Augustyna. U boku zakonników angażują się różne projekty apostolskie, takie jak wolontariat czy też działalność wydawnicza bądź formacyjna na wyższych uczelniach. Zrzeszają się w stowarzyszeniach świeckich asumpcjonistów. Nie działają jeszcze w Polsce.
+

© Fair Use