1 / 9
Św. Dominik Savio
Zmarł w wieku 14 lat. Kiedy miał zaledwie 4 lata, rodzice często znajdowali go samego na gorliwej modlitwie. Rok później został ministrantem. Chcąc dostać się do pobliskiej świątyni, czekał nieraz w postawie klęczącej przed drzwiami kościoła i wypatrywał księdza. Podejmował ciężkie formy pokuty, jak np. spanie na kamieniach. Uczęszczał do oratorium św. Jana Bosko. Niestety nabawił się choroby płuc i w jej wyniku zmarł.
+