4 / 9
Św. Tarsycjusz
Dwunastoletni akolita, który żył podczas jednego z okresów rzymskich prześladowań. Tarsycjusz nosił Świętą Hostię z tajnego miejsca w katakumbach do uwięzionych chrześcijan. Podczas jednej z takich misji spotkał na drodze chłopców. Rozkazali mu oddać Hostię, ale on tego nie uczynił. Wiedział, że niesie Ciało Chrystusa. Chłopcy zaczęli go bić i uderzać tak mocno, aż skonał.
+

© Rama CC