6 / 7
Krzyż jerozolimski
Pod drewnianym pokryciem schodów konserwatorzy odkryli krzyż jerozolimski w marmurowym stopniu.
+

© Catholic News Service - Fair Use