1 / 3
Obecnie Święty Czepek Chrystusa wystawiony jest w nowym, specjalnie zabezpieczonym relikwiarzu.
+

© D. Griaux