7 / 8
Karol de Foucauld w 1901 roku przed swoją pustelnią w Beni-Abbes w Algierii razem ze swoim katechumenem Josephem.
+

©Archives-Zephyr/Leemage