10 / 11
Kogut
Tuż obok kolana Chrystusa umieszczony jest kogut przywołujący zdradę św. Piotra. Ma on przypominać: „Nie powinniśmy być zarozumiali z powodu siły naszej wiary”.
+

© PD