4 / 11
Prawa ręka Ojca
Nad głową Chrystusa namalowana jest dłoń Ojca, która wznosi się w geście błogosławieństwa. Według Scanlana „Jego gest kojarzy się z wylaniem Ducha Świętego”.
+

© PD