7 / 11
Najświętsza Maryja Panna i św. Jan Ewangelista po lewej stronie
Obok prawego boku Jezusa namalowana jest Jego Matka i św. Jan Ewangelista. Według Scalana biały welon Maryi symbolizuje zwycięstwo (Ap 3,5), czystość (Ap 7,14) i czyny sprawiedliwe świętych (Ap 19,8). Jej ręka wskazuje na Jana. On z kolei patrzy na Nią, lecz wskazuje na Chrystusa, przywołując słowa: „Oto matka twoja”.
+

© PD