8 / 11
Św. Maria Magdalena, św. Maria – żona Kleofasa oraz żołnierz
Po prawej stronie, bezpośrednio przy lewym boku Chrystusa, namalowana została Maria Magdalena. To podkreśla Jej godność i istotną rolę. Jej czerwony strój symbolizuje miłość.
+

© PD