2 / 12
Siostra Maureen (po prawej) ma pozwolenie na wychodzenie poza klauzurę w wyjątkowych potrzebach. Taką było witanie gości przybyłych na poświęcenie nowego skrzydła.
+

© Jeffrey Bruno