10 / 10
Niektóre szopki znacznie przewyższają swoich autorów.
+

© Fot. Archiwum MHK