2 / 10
Najstarsza szopka krakowska, tzw. „szopka-matka”, którą stworzył Michał Ezenekier.
+

© Fot. Archiwum MHK