3 / 10
Każda szopka musi mieć co najmniej trzy wieże zainspirowane krakowską architekturą.
+

© Fot. Archiwum MHK