5 / 10
Szopkarzy inspirują m.in. wawelskie kopuły.
+

© Fot. Archiwum MHK