6 / 10
Szopkarska tradycja przechodzi zwykle z pokolenia na pokolenie.
+

© Fot. Archiwum MHK