8 / 10
Aby szopka była idealnie symetryczna, trzeba poświęcić jej setki godzin pracy.
+

© Fot. Archiwum MHK