9 / 10
Jury ma naprawdę trudne zadanie. Ocenia tradycyjność szopek, ich kompozycję i walory estetyczne.
+

© Fot. Archiwum MHK