1/11
Pierwsze krakowskie szopki wędrowały po domach z zespołem kolędniczym.
2/11
Najstarsza szopka krakowska, tzw. „szopka-matka”, którą stworzył Michał Ezenekier.
3/11
Każda szopka musi mieć co najmniej trzy wieże zainspirowane krakowską architekturą.
4/11
Szopki od ponad 70 lat wzbudzają zainteresowanie i dużych, i małych.
5/11
Szopkarzy inspirują m.in. wawelskie kopuły.
6/11
Szopkarska tradycja przechodzi zwykle z pokolenia na pokolenie.
7/11
Kościół Mariacki to dla szopkarzy jedna z najbardziej inspirujących budowli.
8/11
Aby szopka była idealnie symetryczna, trzeba poświęcić jej setki godzin pracy.
9/11
Jury ma naprawdę trudne zadanie. Ocenia tradycyjność szopek, ich kompozycję i walory estetyczne.
10/11
Niektóre szopki znacznie przewyższają swoich autorów.