2 / 10
Władysław Słaboński, 2013 r.
+

© Fot. Tomasz Kalarus, MHK