10 / 10
Po Światowych Dniach Młodzieży w krakowską tradycję wpisał się… papież Franciszek.
+

© Fot. D. Cicha