3 / 10
Najmłodsi szopkarze dumnie pozują przy swoich arcydziełach.
+

© Fot. D. Cicha