7 / 10
Ulubionym kolorem wielu szopkarzy jest złoty.
+

© Fot. D. Cicha