9 / 10
Największe szopki przewyższają swoich wykonawców.
+

© Fot. D. Cicha