2 / 8
Urodził się we Włoszech. Był doktorem prawa rzymskiego i kościelnego. Podejmował wiele dzieł charytatywnych, założył bank dla wspierania ubogich, pomagał chorym i potrzebującym. Gdy Neapolowi groził wybuch wojny domowej, zapragnął nawet oddać własne życie, byle nie doszło do rozlewu krwi. Św. Kajetan był całkowicie oddany pracy duszpasterskiej i katechizacji młodzieży. Do takiego stopnia był gorliwy w swojej posłudze, że nazywano go „łowcą dusz”. Nie przechodził obojętnie wobec nikogo, kto potrzebował pomocy, wspierał ubogich, cierpiących oraz tych, którzy przeżywali utrapienie. Dzielił się zawsze tym, co miał. Kajetan, mając 36 lat, zdecydował się przyjąć święcenia kapłańskie. Jego posługa wobec najbardziej potrzebujących budziła zainteresowanie do tego stopnia, że i inni ludzie patrząc, co robi dla innych, zaczęli mu pomagać. Jest patronem bezrobotnych, poszukujących pracy i bankowców.
+

© Wikipedia | Domena publiczna