4 / 8
O jego wstawiennictwo warto prosić także w problemach ze znalezieniem pracy. On uczy odkrywania jej sensu. Na co dzień dbał o to, by zapewnić byt Maryi i Jezusowi. Poprzez pracę, ale i codzienne czynności jednoczył się z Bogiem. Pius XI w jednej ze swoich encyklik pisał o św. Józefie, że to on doświadczył ubóstwa podobnego, jakiego doznawała klasa robotnicza. Wypełniał obowiązki niezłomnie, z poświęceniem i wysiłkiem. Do tych elementów pracy św. Józefa nawiązał także Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris Custos”. Św. Józef jest wzorem pracy, dzięki której można wzrastać i poprzez rzetelnie jej wykonywanie, także uświęcać się i rozwijać.
+

© Wikipedia | Domena publiczna