6 / 8
Już podczas odbywania nowicjatu pełnił różne zadania. Posługiwał w szpitalu, odbywał pielgrzymki żebracze. Jego oddanie się innym ludziom, w duchu miłosierdzia i wiary chrześcijańskiej, doprowadziło go do męczeńskiej śmierci i złożenia ofiary z samego siebie. Gdy św. Andrzej przebywał w Wilnie, był moderatorem Sodalicji Mariańskiej (jej celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami), która włączała się w pracę na rzecz osób przebywających w przytułkach, szpitalach i więzieniach. Troską otaczał zaniedbaną młodzież. Był niezwykle wrażliwy na ludzką biedę. Pomagał tym, od których inni się odwracali. Jego życie to przykład na to, by nie poddawać się niesprzyjającym warunkom. Sam w sobie poskramiał gwałtowność, nieuporządkowane skłonności, by wzrastać w doskonałości.
+

© Wikipedia | Domena publiczna