8 / 8
To hiszpański duchowny katolicki, założyciel Opus Dei, który często mawiał, że okoliczności codziennego życia nie są przeszkodą w drodze do doskonałości i uświęcenia: „Heroizm pracy polega na wykonywaniu do końca każdego zadania”. Jego ojca spotkało bankructwo. Zmusiło to całą rodzinę do opuszczenia Barbastro de Logroño. Praca według Escrivy to „operatio Dei”, może być wyniesiona do rangi łaski i rozwoju nie tylko na płaszczyźnie materialnej. Każda praca, uczciwie wykonywana, może zamieniać się w dzieło Boże. Dzięki temu człowiek może rozwijać swoje powołanie, bez względu na charakter wykonywanej pracy. Nie ma bowiem pracy bardziej godnej i mniej godnej. Piękno codzienności można odkrywać z wykonywania obowiązków. Escriva nazywany jest „Świętym spraw codziennych”. Warto prosić o jego wstawiennictwo w poszukiwaniu pracy.
+

© Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en España/Wikipedia | CC BY-SA 2.0