2 / 5
Kamień namaszczenia u wejścia do bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Wg tradycji chrześcijańskiej to miejsce obmycia, namaszczenia i owinięcia w całun ciała Jezusa przed zlożeniem do grobu. Fot. DEA | G. Dagli Orti | Getty Images
+