10 / 10
Pielgrzymi trwający na modlitwie w Bazylice Matki Boskiej Królowej Pokoju w Jamusukro 21 maja 2016 roku.
+

© AFP PHOTO I SIA-KAMBOU